1047 Anna på en stubbe

  • Porträtt
  • Natur

Personer i bilden