1053 Axel Carlsson med två vänner

  • Gruppfoto

Personer i bilden