1081 Sune och Anna Hansson uppställda med okända personer 2

Plats
Linköping
  • Gruppfoto
  • Fritid