3 Carl Gustaf Edoff som fjärdningsman

Plats
Linköping
  • Porträtt
  • Arbete

Personer i bilden