829 Maiken på kafferast i betfältet

  • Gruppfoto
  • Arbete