697
Jacob Jacobsson - Referenser

På den här sidan kan du se vartifrån vi har fått informationen om den här personen.

Referenser

Referens
Födelse
Dop
Död

EV. Kisa C:3 sid 539

Begravning
Bouppteckning

Kinda häradsrätt FIIIa:23 sid 265

Äktenskapsreferenser

Äktenskap med Referens
Catharina Forsberg