583 Maiken hos prosten Klefbeck på kaffe

Plats
Skärkind
  • Gruppfoto

Bildtext

"Prosten Klefbeck" skulle kunna vara Axel Fredrik Klefbeck som tillträdde som kontraktsprost i Skärkind kontrakt 1928-09-01.

Källa: "Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap, 1934, s. 109".

Antagligen taget på verandan till Prästgården i Skärkind.