361 Kalifornien

USA > Kalifornien

Vigslar (1)

Person 1 Person 2 Plats Datum
Dorothy Evelyn Carlson Theodore "Ted" Martin Nicholson Los Angeles 1946-01-22

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Gerda Sofia Gustafsson 1131 South Bronson Avenue

Bilder från platsen