408 5358 N 28 Ave

USA > Nebraska > Omaha > 5358 N 28 Ave

Personer som bott här (5)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Gerda Sofia Gustafsson 5358 N 28 Ave
Ture Herman Carlson 5358 N 28 Ave
Alice Mathilda Carlson 5358 N 28 Ave
Dorothy Evelyn Carlson 5358 N 28 Ave
Joyce Louise Carlson 5358 N 28 Ave

Bilder från platsen