444 Washington

USA > Washington

Sök på platsnamn

Döda (1)

Namn Plats Datum
Oscar Herman Edoff Tacoma 1922-10-18

Begravda (1)

Namn Plats Datum
Oscar Herman Edoff Mountain View Cemetery 1922-10-20

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Oscar Herman Edoff Tacoma 1905-03-20 1922-10-18

Bilder från platsen