496 Red Oak

USA > Iowa > Montgomery County > Red Oak

Sök på platsnamn

Döda (1)

Namn Plats Datum
Emma Sofia Ossian (Miller) Red Oak 1920-09-12

Begravda (1)

Namn Plats Datum
Emma Sofia Ossian (Miller) Evergreen cemetery

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.