549 Stockholm

Sverige > Stockholm

Sök på platsnamn
Bläddra

Vigslar (1)

Person 1 Person 2 Plats Datum
Axel Herman Edoff Ragnhild Maria Stockholm 1947-09-27

Döda (2)

Namn Plats Datum
Anna Sofia Johansson Bromma 1962-09-01
Axel Herman Edoff Bromma 1974-11-19

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Karl Georg Skytt Oscar 1921-03-02 1924-11-11

Bilder från platsen