679 Pumpgatan

Sverige > Östergötland > Linköping > Tannefors > Pumpgatan

Personer som bott här (2)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) Pumpgatan 1958-??-?? 1960-??-??
Karl Allan Mattias Skytt Pumpgatan 1958-??-?? 1960-??-??

Övrig information

Huset låg där parkeringen i korsningen Pumpgatan/Arbetaregatan nu ligger. På baksidan av Tegelbruksgatan 10C.

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.