798 Tinnerbäcksgatan 6

Sverige > Östergötland > Linköping > Tinnerbäcksgatan 6

Övrig information

Tinnerbäcksgatan heter idag Torkelbergsgatan.

Vet inte exakta platsen där Tinnerbäcksgatan 6 låg.

Bilder från platsen