805 Klostergatan 45 C

Sverige > Östergötland > Linköping > Klostergatan 45 C

Övrig information

Linköpings Handelsinstitut låg i denna byggnad mellan 1942-1956.

Idag är det Linköpings Läkaresällskap som finns i här.

Bilder från platsen