1196
Carl Olofsson Spaak

Född 1634-??-??
Döpt
Död 1708-10-23
Ålder: cirka 74 år
Plats: Börrum
Begraven

Föräldrar

Far
Namn Olof Spak Eriksson
Död 1662-??-??
Mor
Namn Kerstin Börjesdotter
Död 1642-05-21

Äktenskap

Med Plats Datum Skild
Ingrid Olofsdotter

Barn

Namn Mor Född Död
Olof Spaak Ingrid Olofsdotter 1665-??-?? 1749-04-07
Carl Carlsson Spaak Ingrid Olofsdotter 1673-01-01

Släktträd

Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.

Övrig information

Han var den förste som stavade namnet Spaak med två a. Han var fältskär vid Smålands kavalleriregemente och rådman. 1)

Sonen Carl Carlsson Spaak började studera vid Uppsala Universitet 1694 och prästvigdes 1701. Samma år blev han bataljonspredikant vid Östgöta Infanteriregemente.

År 1705 blev han regementspastor.
Från och med 1708 var han kyrkoherde i Mogata och Börrum.

Han dog 23/3 1730.

I "Norrköpings Minne" av H. O. Sundelius står följande om Carl Carlsson Spaak:
"Då vid ryssarnes härjning i Östergötland 1719 en stor mängd allmoge, i avsikt att begifva sig till Norrköping för att underkasta sig zarens protektion, skulle passera Mogata kyrka, möttes de upproriske af Spaak, som med ett bevekande tal förstälde dem deras villfarelse och den våda i hvilken de skulle störta sig, om de ej iakttoge stillhet och lugn samt återvände hvar och en till sitt. Men då de ej ville med goda lyda hans välgrundade råd, hotade han låta sina drängar, torpare och en mängd bönder, som vara samlade, skjuta skarpt. Några lösa skott lossades ock verkligen af kyrkoherdens folk, hvilket hade till följd att de upproriske vände om och genast begåfvo sig hem. 2)

Bilder på personen

Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.