193 Sandåserna

Sverige > Östergötland > Tjärstad > Gärdala ägor > Sandåserna

Döda (1)

Namn Plats Datum
Carl Aronsson Sandåserna 1827-02-20

Övrig information

"Bebyggelseplats, sentida, bestående av ett ca 40x30 m st områdedär enligt uppgift torpet 'Sandåsarna' skall ha stått. Varken fruktträd eller bebyggelselämningar finns."
- Riksantikvariatets fornsök

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.