255 Johannelund

Sverige > Östergötland > Linköping > Johannelund

Personer som bott här (5)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) Munkhagsgatan 80 1960-??-?? 1968-06-28
Karl Allan Mattias Skytt Munkhagsgatan 80 1960-??-?? 1968-06-28
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) Munkhagsgatan 118 A 1968-06-28 2012-12-??
Karl Allan Mattias Skytt Munkhagsgatan 118 A 1968-06-28 1981-08-01
Karl Allan Mattias Skytt Munkhagsgatan 88 1981-08-01 2016-03-14

Bilder från platsen