690 Munkhagsgatan 88

Sverige > Östergötland > Linköping > Johannelund > Munkhagsgatan 88

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Karl Allan Mattias Skytt Munkhagsgatan 88 1981-08-01 2016-03-14

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.