265 Säby

Sverige > Östergötland > Hägerstad > Säby

Sök på platsnamn

Döda (1)

Namn Plats Datum
Carl Johan Carlsson Skytt Knekttorpet Ekbacken 1911-10-01

Personer som bott här (2)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Oskar Teodor Skytt Knekttorpet Ekbacken 1872-07-08 1887-11-10
Oskar Teodor Skytt Knekttorpet Ekbacken 1888-11-15 1890-11-13

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.