32 Hallingeberg

Sverige > Småland > Hallingeberg

Sök på platsnamn

Döpta (3)

Namn Plats Datum
Sven Johansson Hallingeberg 1760-10-12
Elin Nilsdotter Hallingeberg 1764-03-25
Jonas Svensson Roback Hallingeberg 1801-06-13

Vigslar (2)

Person 1 Person 2 Plats Datum
Per Ingesson Britta Jonsdotter Hallingeberg 1713-09-29
Johan Erichsson Catharina Nilsdotter Hallingeberg 1741-09-23

Döda (8)

Namn Plats Datum
Britta Jonsdotter Oxebo
Eric Clemetsson Kammartorp 1737-04-24
Karin Nilsdotter Hatterbo 1752-08-16
Sven Bengtsson Hatterbo 1768-09-13
Per Ingesson Oxebo 1770-01-19

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Sven Johansson Kammartorp 1760-10-07 1837-09-28

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.