433 Strängnäs

Sverige > Östergötland > Kisa > Hitthem > Strängnäs

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Tyra Margareta Skytt Strängnäs 1960-??-?? 1970-??-??

Övrig information

Hitthem 1:2 Strängnäs

Ett hus som låg en liten bit norr om Kisa. Det revs när den nya vägen skulle byggas.

Bilder från platsen