46 Hitthem

Sverige > Östergötland > Kisa > Hitthem

Sök på platsnamn

Döda (2)

Namn Plats Datum
Carl Johan Nilsson Landsnäs 1913-07-02
Carolina Mathilda Nilsdotter Lång Landsnäs 1915-10-04

Personer som bott här (4)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Kristina Mathilda Carlsdotter Landsnäs 1864-03-11 1881-??-??
Kristina Mathilda Carlsdotter Hitthem 1881-??-?? 1882-??-??
Knut Oskar Skytt Hitthem 1960-??-??
Tyra Margareta Skytt Strängnäs 1960-??-?? 1970-??-??

Bilder från platsen