643 Rökinge

Sverige > Östergötland > Västra Eneby > Hofby > Rökinge

Personer som bott här (6)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Hilda Karolina Karlsdotter Rökinge 1892-??-?? 1896-??-??
Oskar Teodor Skytt Rökinge 1905-11-21 1907-12-13
Hilda Karolina Karlsdotter Rökinge 1905-11-21 1907-12-13
Tyra Margareta Skytt Rökinge 1905-11-21 1907-12-13
Karl Georg Skytt Rökinge 1905-11-21 1907-12-13

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.