664 Wallingdahl (Wallingedal)

Sverige > Östergötland > Hycklinge > Wallingdahl (Wallingedal)

Sök på platsnamn

Döda (1)

Namn Plats Datum
Gustav Leander Svensson Wallingdahl (Wallingedal) 1852-03-20

Personer som bott här (2)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Carolina Josefina Svensdotter Wallingedal Nergård 1851-??-??
Tyra Margareta Skytt Wallingedal Uppgård 1923-12-31 1924-08-01

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.