741 Glanstorpet (Glantorpet)

Sverige > Östergötland > Risinge > Sätra > Glanstorpet (Glantorpet)

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Hilma Karolina Roback Glanstorpet (Glantorpet) 1921-01-25 1921-09-21

Bilder från platsen