742 Siggantorp

Sverige > Östergötland > Linköping > Siggantorp

Personer som bott här (2)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Hilma Karolina Roback Siggantorp 1921-09-26 1924-11-25
Adolf Gunnar Andersson Siggantorp 1921-09-26 1924-11-25

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.