1272
Nicolaus Aeschilli

Född
Döpt
Död 1570-??-??
Begraven

Föräldrar

Far
Mor

Äktenskap

Med Plats Datum Skild
? 1536-??-??

Barn

Namn Mor Född Död
Johan Husenbergius
Elsa
Anna Nilsdotter ? 1551-??-??

Släktträd

Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.

Övrig information

I Linköpings Stifts Herdaminne(Håhl, 1847) står det följande om Nicolaus Aeschilli som vid slutet av sitt liv var kyrkoherde i Normlösa och Härberga:
"En Munk från Wadstena Kloster, och der gift med en Nunna efter reformationen. Kyrkoherde i Herrestad 1539 der han till sitt beskydd emot munkarnas förföljelser måste begära vakt af krigsfolk.
Kyrkoherde här 1553. Prost 1560 †1570.
Han var den förste prest i Östergöthland, som efter reformationen gifte sig. Det var 1536.
Barnen kallade sig Husbergius. Hans dotter blef gift 1:o med kyrkoherde Harald Petri i Wallerstad, stamfader för Wallerier och Wallerstadier 2:o med kyrkoherden Olaus Skeningensis ibm. Sonen Johan Husenbergius efterträdde fadren här. Elsa gift med kyrkoherde Laurentius Brask i Wreta. 1)

I "Linköpings Stifts Herdaminne"(1933) står det följande om Nicolaus Aeschilli som var kyrkoherde i Herrestads pastorat 1539 och i Normlösa 1553:
"Nicolaus Aeschilli kyrkoherde i Herrestad der han måste begära beskydd av krigsfolk. Kyrkoherde här 1553. Kontraktprost 1560. †1570.
Gift. Barn:
Anna G. 1 med H. Petri. Kyrkoherde i Wallerstad 2. Med O. Haquini äfven kyrkoherde i Wallerstad.
Johannes Husenbergius. Kyrkoherde här.

"Nils i Normlösa" har underskrifvit trohetsförsäkran till hertig Johan 1568 31/7 (R. Akt) och inskriften på hans grafsten i Normlösa kyrka läser bland annat:
Primus repurgatae veraeque religionis confessor, primusque clericorum per Ostro Gothiam legitimae uxoris maritus quam duxit Vadstenis an. domini 1536." 2)

Bilder på personen

Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.