36 Väsby Mellangård

Sverige > Östergötland > Västra Eneby > Slätmon > Väsby > Väsby Mellangård

Sök på platsnamn

Personer som bott här (11)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Anders Gustaf Gustafsson Väsby Mellangård 1921-??-?? 1938-07-11
Kristina Mathilda Carlsdotter Väsby Mellangård 1921-??-?? 1936-08-04
Gustaf Ivar Gustafsson Väsby Mellangård 1921-??-??
Erik(Eric) Valfrid(Walfrid) Gustafsson Väsby Mellangård 1921-??-?? 1921-??-??
Karl Josef Gustafsson Väsby Mellangård 1922-08-11 1925-05-01