372 Western Township

USA > Illinois > Henry County > Western Township

Födda (1)

Namn Plats Datum
Vincent Joseph Johnson Orion 1918-04-13

Personer som bott här (1)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Erik(Eric) Valfrid(Walfrid) Gustafsson 1106 3rd Street