604 Hagelstad gård

Sverige > Östergötland > Skärkind > Hagelstad gård

Personer som bott här (3)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Frida Constantia Pettersson Roback Hagelstad gård 1928-11-23 1933-11-09
Nils Timar Gustafsson Hagelstad gård 1928-11-23 1933-11-09
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) Hagelstad gård 1928-11-23 1933-11-09

Övrig information

En gård utanför Skärkind där Frida jobbade under några år på 1920-1930-talet.

Bilder från platsen