606 Lund

Sverige > Östergötland > Skärkind > Halleby > Lund

Personer som bott här (3)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Frida Constantia Pettersson Roback Lund 1938-11-12 1946-??-??
Nils Timar Gustafsson Lund 1938-11-12 1946-??-??
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) Lund 1938-11-12 1946-??-??

Bilder från platsen