768 Greverum (Gräverum)

Sverige > Östergötland > Västra Eneby > Greverum (Gräverum)

Sök på platsnamn
Bläddra

Döda (2)

Namn Plats Datum
Frans Gustav Samuelsson Solhaga 1927-04-01
Lisa Carolina Gustafsdotter Solhaga 1931-09-17

Personer som bott här (2)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Frans Gustav Samuelsson Solhaga 1846-11-26 1927-04-01
Lisa Carolina Gustafsdotter Solhaga 1885-??-?? 1931-??-??

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.