775 Lilla Hökhult

Sverige > Östergötland > Hycklinge > Sätra > Lilla Hökhult

Personer som bott här (2)

Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn Plats Från Till
Petter Alfred Roback Lilla Hökhult 1876-??-?? 1906-??-??
Carolina Josefina Svensdotter Lilla Hökhult 1876-??-?? 1906-??-??

Övrig information

Enligt boken Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild (band 3, s. 343) så var Petter Alfred Roback och Karolina Josefina Svensdotter de sista personerna som bodde här. 1915 så fanns inte huset kvar längre.

Inte riktigt säker på vart torpet låg, men troligen i närheten av den plats som är utmarkerad på kartan.

Bilder från platsen

Inga bilder från den här platsen kunde hittas.