385
Lisa Nilsdotter

Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Lisa Andersson.

Född 1775-12-22
Plats: Lilla Torsjö
Döpt 1775-12-24
Död 1809-01-06
Ålder: 33 år
Plats: Gärstad
Dödsorsak: Slag
Begraven 1809-01-13

Föräldrar

Far
Namn Nils

Äktenskap

Med Plats Datum Skild
Jonas Andersson Skärkind 1794-04-23

Barn

Namn Far Född Död
Lena Maja Jonsdotter Jonas Andersson 1796-06-13 1870-07-15
Anders Jonas Andersson 1799-01-09
Anna Lisa Jonas Andersson 1804-03-20

Släktträd

Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.

Övrig information

Hon flyttade från Skärkind till Gistad 1805.

Hon dog bara cirka 3 månader efter sin man och det stod nästan en hel sida om henne i dödsboken. Det stod " Enka efter den på föregående sida omnämnde Jon AnderssonGärstad, född i Östra Ryd år 1775 begr d 13. Denna hustru som med sin man flyttade hit från Skärkind hade med sig våta seder vilka mer och mer tilltogo och där med ökade sitt..........elände nog haft ändå genom mannens fleråriga plågor. Trettonde dagen 6 jan var hon tillika med sin gamla svärfar och pigan hemma från kyrkan. Efter att flera gånger gått ut och in utan att finna henne göra någon an.......... till middagen . Under det pigan var i ladugården blev hon på lång stund icke sedd. Slutligen fann man henne kl 11 uti visthusboden liggande på gålfvet inför dörren och denne mer än till hälften igenlykt. Hon hade lif men ingen känsel. Åkomma kunde icke märkas mer än blånad högra armen och sidan inför. Lifvet fortfor till kl 6 em med då och då svagt vrålande och fingrar hårt knäppta öf tummarna liksom i fallandesoten vilken också läkarne hava anmärkt kännedom vara en följd af överflödet.
Laglig undersökning fann man icke nödig. Ingenting är vanligare än att drinkare sluteliga överraskas af invärtes slag.
Hon begrovs på en sockendag utan prång och likpredikan hvilken.....pastor ......... på det menigheten måtte lära sig inte att lasten aldrig bör njuta dygden rätt, att envar på sin graf bör hedra efter som han lefvat och att yppiga jordfärder hvarken utplåna de fläckar namnet fått eller förändra den eviges en gång avlagda dom hurudan den och blivit Carlström"

Bilder på personen

Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.